Harmonogram zjazdów na rok 2019/2020

Termin zjazdu Tematyka
18-19.10.2019 Plan, zasady, kontekst kulturowy TCM.
Qi i ruch Qi.
Koncepcja Yin i Yang.
Teoria 5 elementów w TCM.
Akupunktura we współczesnej medycynie;
Stan prawny w UE i Polsce.
Wskazania i przeciwwskazania do stosowania akupunktury.
8-9.11.2019 Podstawowe substancje ciała w TCM, rodzaje energii.
Koncepcja i organizacja Potrójnego Ogrzewacza
+ tworzenie Qi, krwi, Jin Ye, Yin Yang
+ ich patologie. Podstawy dietetyki i trawienia. Koncepcje dotyczące mechanizmów działania.
13-14.12.2019 System kanałów. Rodzaje punktów.
Techniki stymulacji punktów - akupunktura, akupresura, prąd, światło, igła taoistyczna.
10-11.01.2020 8 zasad w TCM. Zewnętrzne patogeny. Emocje.
7-8.02.2020 Ziemia-Żołądek, Śledziona-Trzustka- fizjologia.
Meridian Żołądka i Śledziony i ćwiczenia.
Ziemia- Żołądek, Śledziona- Trzustka-patologia.
Diagnoza z pulsu.
17-18.04.2020 Drzewo-Wątroba, Pęcherzyk Żółciowy-fizjologia. Meridian Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego.
Drzewo-Wątroba, Pęcherzyk Żółciowy-patologia.
Diagnoza z języka.
22-23.05.2020 Metal Płuco, Jelito Grube- fizjologia.
Meridian Płuca i Jelita Grubego Metal - Płuco, Jelito Grube – patologia.
Diagnoza z pulsu.
19-20.06.2020 Woda - Nerki, Pęcherz Moczowy - fizjologia
Meridian Pęcherza Moczowego i Nerki Woda - Nerki,
Pęcherz Moczowy – patologia.
Diagnoza z języka.
10-11.07.2020 Ogień - Serce, Jelito Cienkie – fizjologia. Meridian Serca i Jelita Cienkiego
Ogień - Serce, Jelito Cienkie – patologia. Diagnoza z pulsu.
28-29.08.2020 Ogień "Ministerialny" - Osierdzie, Potrójny Ogrzewacz – fizjologia.
Meridian Osierdzia i potrójnego ogrzewacza.
Ogień "Ministerialny" - Osierdzie, Potrójny Ogrzewacz – patologia.
18-19.09.2020 Chińska sztuka czytania z twarzy.
9-10.10.2020 Diagnoza z wywiadu.
20-21.11.2020 Ćwiczenia praktyczne.
11-12.12.2020 6 Qi + Shang Han Lun. WenBIn. Trawienie – powtórzenie.
Patologie Płynów w TCM. Wilgoć. Gorąco + Wilgoć; Śluz.
15-16.01.2021 Diagnostyka różnicowa - część 1 – Ból.
Diagnostyka różnicowa - cz. 1 - Ból – c.d. Przetrwałe Patogeny w TCM.
5-6.02.2021 Ćwiczenia praktyczne.
19-20.03.2021 Komunikacja.
Strategie leczenia; tworzenie kombinacji punktów.
9-10.04.2021 Ćwiczenia praktyczne.
14-15.05.2021 Dieta w praktyce klinicznej TCM.
11-12.06.2021 BaMai - osiem kanałów do niezwykłych regulacji.
9-10.07.2021 Diagnostyka różnicowa - cz. 2l.
20-21.08.2021 Akupunktura w ginekologii i położnictwie.
24-25.09.2021 Fizjologia i patologia narządowa – podsumowanie.
Topograficzne powtórzenie przebiegu kanałów
i działania punktów – cz.1.
Topograficzne powtórzenie przebiegu kanałów
i działania punktów – cz.2.
Wprowadzenie do akupunktury według Niebiańskich Pni I Ziemskich Konarów.
Termin jeszcze nie ustalony EGZAMIN – TEST. EGZAMIN PRAKTYCZNY.