TERMINY

Terminy I modułu:

13-15 WRZEŚNIA 2019 / SPAŁA / Wolne miejsca: dostępne

 

Terminy II modułu:

25-27 PAŹDZIERNIKA 2019 / SPAŁA / Wolne miejsca: dostępne

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!







Na dyplomie pojawi się dokładnie takie imię i nazwisko jak podane w formularzu.
Prosimy o sprawdzenie czy jest wpisane poprawnie.

OPIS SZKOLENIA

MODUŁ 1

Podczas 1 modułu 3 dniowego szkolenia skupiać się będziemy głównie na zdobyciu przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych. Podstawą do zastosowania technik w codziennej pracy będzie przede wszystkim wnikliwa diagnoza pacjenta. Składa się ona z wielu poziomów zaczerpniętych z różnych systemów terapeutycznych, m.in. z diagnozy zgodnej z Medycyną Chińską, terapią wisceralną, koncepcją taśm mięśniowo – powięziowych, oraz wielu doświadczeń własnych prowadzącej. Szkolenie wzbogacone będzie o szereg przypadków omawianych w kontekście poruszanych tematów.

Ramowy plan:
1. Ocena posturalna i funkcjonalna pacjenta :
-znalezienie punktów największych napięć, blokad oraz niestabilności
-ocena podstawowych wzorców ruchowych: chodu, przysiadu, rotacji tułowia
-palpacja w pozycji stojącej i leżącej
2. Diagnoza z twarzy
3. Badanie palpacyjne meridianów oraz taśm mięśniowo – powięziowych
4. Badanie zgodne z technikami wisceralnymi
5. Palpacja brzucha
6. Prawidłowo zebrany wywiad i rozmowa z pacjentem
7. Diagnoza z jezyka
8. Emocje oraz psychosomatyka
9. Planowanie oraz dobór technik terapeutycznych

Podczas pierwszych 2 dni kursanci będą praktykować w parach oraz w grupach zaprezentowane systemy diagnostyczne. Przeplatane będą sugestiami dotyczącymi terapii oraz wykorzystania bardziej zaawansowanych technik leczenia. Wskazane będzie u jakich pacjentów najlepiej wykorzystać ruch, u których terapię manualną, u kogo nie należy wykonywać zabiegów akupunktury lub suchego igłowania, przedstawione zostaną również sugestie dotyczące mieszanek ziołowych oraz systemów żywieniowych dla poszczególnych pacjentów.

3 dnia zajmiemy się już przedstawieniem wybranych punktów akupunkturowych w obrębie 3 meridianów: jelita grubego, płuc, osierdzia. Wskazane zostaną podstawowe techniki nakłuć akupunkturowych w nawiązaniu do suchego igłowania – zaprezentowane będą różnice oraz podobieństwa w obrębie tych systemów terapeutycznych.

Kursanci nauczą się również wykonywać zabiegi moxowania.

MODUŁ 2

2 moduł szkolenia obejmował będzie kolejne meridiany główne oraz bardziej zaawansowane techniki pracy z pacjentem:

1. Wstęp do diagnozy z pulsu – przedstawienie podstaw – na co fizjoterapeuci muszą zawsze zwrócić uwagę – rozróżnienie pacjentów nadmiarowych od niedoborowych
2. Techniki wisceralne wzmocnione o nakłuwanie powłok jamy brzusznej
3. Diagnoza palpacyjna i techniki nakłuć wybranych punktów akupunkturowych w obrębie meridianów: śledziony, żołądka, wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, pęcherza moczowego, jelita cienkiego, serca oraz potrójnego ogrzewacza.
4. Zaprezentowane zostaną ćwiczenia mające na celu podsumowanie wcześniej omawianych struktura anatomicznych.
5. Poza pracą w parach oraz w grupach zaprezentowane zostaną przykłady pacjentów oraz zastosowanej terapii oraz ich skuteczności.

Masz pytanie?

Napisz do nas!