Jak otrzymać dofinansowanie na szkolenie?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? 

Każdy pracodawca zatrudniający przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę może starać się o dofinansowanie szkolenia z Funduszu Pracy na podnoszenie kwalifikacji i rozwój swój oraz swoich pracowników. 

 

Jaki jest limit dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Mikroprzedsiębiorstwo może ubiegać się o dofinansowanie 100% kosztów kształcenia ustawicznego, zaś pozostałe firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów szkolenia.

Dane firmy  

Aku dla ciekawskich Sławomir Mokrzycki,

Maciej Graczykowski spółka cywilna

ul. Obrońców Pokoju 17/2,

36-100 Kolbuszowa

NIP 8141687865

Kontakt: 

881 509 767

akudlaciekawskich@gmail.com