Cykl Ke

Cykl Ke jest to cykl kontrolujący. W cyklu Sheng mieliśmy relacje Matka – Dziecko, natomiast w cyklu Ke występuje relacja Babcia – Wnuk, gdzie to Babcia jest kontrolującym, a Wnuk…

Cykl Sheng

Cykl Sheng, inaczej cykl stwarzający jest to cykl ciągłego ruchu i odżywiania przemian. Mówi się, że każdy element stwarza i odżywia kolejny. Element odżywiający i stwarzający zwany jest Matką, element…

Substancje ciała w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

Wytwarzanie, przekształcanie oraz krążenie Substancji po naszym ciele możliwe jest dzięki harmonijnej pracy narządów Zang Fu. Tradycyjna Medycyna Chińska wyróżnia pięć Substancji ciała: Qi (Energia) Jing (Esencja) Jin Ye (Cenne…

Opowieść o Urzędnikach – Element Ziemi cz. 2

Opowieść o Urzędnikach – Element Ziemi cz. 2 W dzisiejszej opowieści zajmiemy się Urzędnikiem Śledziony, który przede wszystkim odpowiada za transport energii Qi oraz przemieszczanie się w ciele wszystkich substancji,…

Opowieść o Urzędnikach – Element Ziemi cz.1

Opowieść o Urzędnikach – Element Ziemi cz.1 Rozpoczynamy opowieść o Urzędnikach Elementu Ziemi. Są nimi Urzędnik Śledziony oraz Urzędnik Żołądka. Ziemia jest ogromnie ważnym elementem, który stanowi nasze połączenie z…

Opowieść o Urzędnikach – Element Ognia cz.4

Dziś przejdę do ostatniego z Urzędników w Elemencie Ognia, jakim jest Urzędnik Serca. Na pewno zauważyliście, że każdy z pozostałych Urzędników Elementu Ognia pełni jakąś funkcję ochronną dla naszego dzisiejszego…

Opowieść o Urzędnikach – Element Ognia cz.3

Cześć! Przychodzę dziś do Was z kolejną opowieścią. Dziś przejdę do omawiania drugiej pary Urzędników Ognia, którymi są Jelito Cienkie i Serce. Wspominałam wcześniej, że Urzędnik Serca jest zarządcą wszystkich…

Opowieść o Urzędnikach – Element Ognia cz.2

Dziś przejdę do omówienia Urzędnika Potrójnego Ogrzewacza, który jest parą dla Urzędnika Osierdzia. W Medycynie Chińskiej mówi się, że to Urzędnik mający imię, lecz nie mający formy. Potrójny Ogrzewacz, to…

Opowieść o Urzędnikach – Element Ognia cz.1

Doszliśmy do Urzędników Elementu Ognia. Ta opowieść podzieli się na cztery części, ponieważ w Elemencie Ognia występuje dwie pary Urzędników. Są to Urzędnicy Osierdzia i Potrójnego Ogrzewacza oraz Urzędnicy Serca…

Wewnętrzne przyczyny chorób cz.3

Poniżej przestawiam ostatnią już część artykułów o wewnętrznych przyczynach chorób. Jako ostatnie przedstawione zostaną czynniki: Smutek / żal (bei / ai) Przygnębienie (you / chou you) Strach (kong / kong…

Wewnętrzne przyczyny chorób cz. 2

Witam Was w drugiej części artykułu o wewnętrznych przyczynach chorób. Dzisiaj przybliżę Wam 3 z nich: Złość (nu) Radość (le) Martwienie się / zamartwianie się (si) Złość (nu) Źródłem złości…

Wewnętrzne przyczyny chorób cz. 1

Zapraszam Was na ciąg dalszy artykułów o chorobach w medycynie chińskiej. Wiecie już jak powstają choroby, jakie są ich zewnętrzne przyczyny oraz czym się charakteryzuje każda z nich. Nadszedł czas…